3D-malleja

  • CAD-pintamalli
  • Älykäs malli
  • BIM

3D-mallinnus

CAD pintamalli

CAD-pintamalli on geometrinen tilavarausmalli. Malli rakentuu geometrisistä objekteista ja sen perustana on georeferoitu pistepilvimalli. CAD-pintamallissa objekteilla on vain geometrinen ominaisuustieto: objektien koko ja sijainti saadaan suoraan pistepilvimallista. Malliin voidaan sisällyttää muun muassa teräsrakenteet, putkistot, venttiilit, laipat, betonirakenteet, kaapelihyllyt, maanpinta, seinät, katto ja säiliöt.

Älykäs malli

Älykkäässä mallissa CAD-objektien sijainti perustuu pistepilvimalliin. CAD-objektit ovat suunnitteluohjelmiston kirjasto-objekteja, jotka määräytyvät PI-kaavioiden mukaan. Objekteihin on liitetty ominaisuustietoa ja älyä, kuten putken vahvuus, virtaussuunta, eristeen paksuus tai muita vastaavia tietoja.

BIM

Building Information Model eli arkkitehti-, rakenne- ja LVIS-suunnittelumalli on pistepilvimallin perusteella tuotettu tietomalli rakennuksesta.