Neopoint Oy - lähtötiedot selviävät mittaamalla

Nykyään hankkeissa tarvitaan luotettavaa 3D-lähtötietoa suunnittelun tueksi, koska laitos- ja prosessisuunnittelu on siirtynyt kokonaan 3D CAD -ympäristöön.

Laserkeilaus on osoittautunut parhaaksi työkaluksi luotettavan 3D-lähtötiedon tuottamiseen. Se on nopea tapa tuottaa rakennetusta ympäristöstä kattavat lähtötiedot. Jälkikäsittelyn avulla mittausaineisto on muokattavissa juuri toivottuun muotoon.

Vanhojen teollisuuslaitosten huoltoseisokkien aikaiset muutos- ja korjaustyöt ovat aina aikataulullisesti haastavia. Aiemmin suunnittelu toteutettiin vanhoilla ja puutteellisilla 2D-lähtötiedoilla, joita yritettiin täydentää mittanauhan avulla. Puutteellisten lähtötietojen käyttö heijastui lisääntyneinä työmäärinä sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa ja pahimmillaan aikataulujen venyminen johti myös huoltoseisokin pidentymiseen. Laserkeilauksen luotettavuus niin tuotetun tiedon laadun kuin joustavan ja ketterän toteutuksen osalta ratkaisevat aiemmin projekteja venyttäneet haasteet.

"Pystyimme tekemään esisuunnittelun ilman työmaakäyntejä", kertoo yksi asiakkaistamme. Tämä lausunto antaa hyvän käsityksen siitä, miten laadukkaat lähtötiedot käytännössä helpottavat projekteja. Puutteellisten lähtötietojen aika on ohi.